Alatnica

Sa preko 100 različitih proizvoda i alata za tlačni lijev aluminija, Prisika spada u jednu od rijetkih kompanija u regionu koja ima tehničke, tehnološke i ljudske potencijale za kompletnu uslugu u području lijevanja aluminija.

Opis fotografije

Djelatnost firme uključuje i proizvodnju alata za:

• Lijevanje

• Ekstrudiranje

• Brizganje plastičnih masa

• Vulkanizaciju gume

• Savijanje

• Štancanje

Izradu alata vršimo isključivo za vlastite potrebe, što uključuje održavanje i skladištenje alata za cijelo vrijeme korištenja.

Erozija: Erodiranje žicom se koristi za rezanje vrlo preciznih oblika i uzoraka na metalnim alatima. Raspolažemo sa 4 erozimata….

Prisika d.o.o.

Slobodna carinska zona,
Rodoč bb

88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina

KONTAKTI:

T: +387 36 350-217
F: +387 36 351-398
E: info@prisika.ba