Mehanička obrada

U procesu mehaničke obrade koristimo sljedeće strojeve:

Opis fotografije

1. Troval / Vibrafinish

Trovaliziranje je postupak dobivanja određene hrapavosti površine, kružnim vibracijama pomoću različitih granulacija čipsa i compounda.

Čips može biti iz različitih materijala kao što su: keramika, plastika ili kombinacija, a što utiče na abrazivnost materijala. Koristi se još za uklanjanje tragova reznog alata i obaranje ivica.

Nakon obrade, komadi su ugodni na dodir, odmašćeni, bez oštrih rubova, zaštićeni od korozije i prikladni za daljnju površinsku obradu.

2. Pjeskara

Pjeskarenje ili sačmarenje je postupak površinske obrade materijala djelovanjem sačme kao abrazivnog sredstva. Dobijamo sjajnu površinu.

Prisika d.o.o.

Slobodna carinska zona,
Rodoč bb

88000 Mostar,
Bosna i Hercegovina

KONTAKTI:

T: +387 36 350-217
F: +387 36 351-398
E: info@prisika.ba