O nama

Osnovana 1992 godine firma Prisika d.o.o.. je u zadnjih nekoliko godina ostvarila veliki napredak na području tlačnog lijeva aluminija sa godišnjim proizvodnim kapacitetom od 200 tona lijevanog aluminija. U opus našeg tridesetogodišnjeg iskustva spada preko 600 projekata iz različitih oblasti kao što su: tlačni lijev aluminija i zamka, konstrukcija i izrada alata za lijevanje, brizganje plastike, zavarivanje i savijanje aluminijskih profila, štancanje i savijanje lima, te strojna i mehanička obrada aluminijskih odljevaka i profila. Sa preko 100 različitih proizvoda i alata za tlačni lijev aluminija, Prisika spada u jednu od rijetkih kompanija u regionu koja ima tehničke, tehnološke I ljudske potencijale za kompletnu uslugu u području lijevanja aluminija.

Zahvaljujući konstantnoj proizvodnji kvalitetnih proizvoda od aluminija, uspjeli smo održati jako dobre partnerske odnose sa nekim od vodećih imena u industriji.

Osnovna djelatnost tvrtke je tlačni lijev aluminija, te proizvodnja alata za lijevanje, ekstrudiranje, brizganje plastičnih masa, vulkanizaciju gume i plastičnu deformaciju. Prema tipu alata izrađujemo od najjednostavnijih alata za štancanje i savijanje do složenih alata za lijevanje legura aluminija i cinka. Osim same proizvodnje alata, tvrtka se bavi konstruiranjem alata za navedene tehnologije, te projektiranjem kompletnog proizvodnog procesa za određeni proizvod. Redovna djelatnost je također preuzimanje maloserijske i velikoserijske proizvodnje sa alatima koji su naš proizvod, što samo po sebi uključuje održavanje alata za cijelo vrijeme korištenja.

Rijetko slobodne kapacitete uglavnom koristimo za davanje usluga i to:

• eroziju žicom

• eroziju elektrodom

• strojnu obradu

• održavanje i remont alata drugih proizvođača za koje procijenimo da je to moguće obzirom na potrebne zahtjeve i raspoloživu dokumentaciju.