Zavarivanje

Naša firma zapošljava obučene zavarivače koji se bave zavarivanjem Al-legura TIG postupkom.

Zavarivanje aluminijskih legura, u odnosu na čelik koji se može zavarivati i na otvorenom, zahtjeva specifičnu opremu, tehnologiju uz strogo kontrolirane uvjete rada u zatvorenom prostoru.